UCHWAŁA NR 28/09/2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 23.09.2020 r.

 

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Dodatni wynik uzyskany z reklam oraz z dzierżawy terenu powstały w osiedlu ,,Łęgi” zaksięgować w części mieszkalnej na fundusz remontowy nieruchomości zgodnie z zał. nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:49, 12 października 2020

Kategorie: 2020