UCHWAŁA NR 27/09/2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.09.2020 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 07EŁ (Tatarakowa 2, 6, 8) na rok 2020 r.

§ 2

Po przeprowadzeniu przez Administrację Osiedla ,,Łęgi” konsultacji ze specjalistami branży konstrukcyjnej i architektonicznej dotyczących remontu wejść do klatek schodowych w budynku przy ul. Tatarakowej 8 oraz po rozpoznaniu tematu przez Komisję GZM Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” postanawia się zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej niezbędnej do określenia stanu technicznego konstrukcji wejść a co za tym idzie przyjęcia sposobu i zakresu prac remontowych.
W związku z powyższym zaplanowany na 2020 rok remont w/w wejść oraz dojść do klatek w tym budynku przesuwa się na rok 2021. W bieżącym roku należy zlecić wykonanie ekspertyzy technicznej zadaszeń w tej nieruchomości.

§ 3

Środki finansowe na wykonanie ekspertyzy pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:47, 12 października 2020

Kategorie: 2020