UCHWAŁA NR 20 /07 /2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.07.2020 r.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców X klatki schodowej budynku przy ul. Tymiankowej 1 z dnia 15.07.2020 r. dotyczącego prośby o zamontowanie instalacji domofonowej Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” postanawia o:

– wprowadzeniu od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. odpisu na montaż instalacji domofonowej w wysokości 25,00 zł miesięcznie dla mieszkań X klatki schodowej ( od 90 do 99) budynku przy ul. ul. Tymiankowej 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

 

Data opublikowania: 10:08, 29 lipca 2020

Kategorie: 2020