UCHWAŁA NR 15 / 07/ 2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 22.07.2020 r.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Administracji Osiedla „Łęgi” na 2021 rok /wg. załącznika/.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2021 r.

 

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

 

Data opublikowania: 09:42, 29 lipca 2020

Kategorie: 2020