UCHWAŁA NR 12/ 05/ 2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.05.2020 r.


Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości EŁ08 (Tymiankowa 1, 3) na rok 2020 r.

§ 2

Zwiększa się o 35 000,00 zł. środki finansowe na renowację elewacji frontowej budynku Tymiankowa 1.

§ 3

Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z funduszu remontowego nieruchomości EŁ08.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 07:56, 24 czerwca 2020

Kategorie: 2020