UCHWAŁA NR 10/04/2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.04.2020 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na obniżenie o połowę opłaty za najem części gruntu pod ustawienie 3 szt. reklam przy ul. Bocianiej 1 (nr działki 5/8) oraz 1szt. przy ul. Biedronki 2a (nr działki 33/1) na okres 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. firmie XXX (nazwa firmy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba

Data opublikowania: 13:08, 22 maja 2020

Kategorie: 2020