UCHWAŁA NR 08/04/2020

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.04.2020 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 06EŁ (Tatarakowa 10, 12, 14, 16) na rok 2020 r.

§ 2

Przeznacza się z funduszu remontowego nieruchomości 06EŁ kwotę ok. 10 000,0 zł na usuniecie ogrodzenia, naprawę nawierzchni asfaltowej oraz uporządkowanie terenu parkingu przy ul. Tatarakowej (nr działki 19/15)

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba

Data opublikowania: 12:58, 22 maja 2020

Kategorie: 2020