UCHWAŁA NR 24/10/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.10.2019 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 03EŁ (Kaczeńcowa 2, Biedronki 3) na rok 2019 r.

§ 2

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. oraz zalecenie Urzędu Dozoru Technicznego należy wykonać przegląd specjalny dźwigów w celu określenia resursów powyższych urządzeń.

§ 3

Koszty w/w przeglądu w wysokości 12 960,00 zł. pochodzić będą ze środków finansowych tej nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:03, 13 listopada 2019

Kategorie: 2019