UCHWAŁA NR 23/09/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2019 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 06EŁ (Tatarakowa 10, 12, 14, 16) na rok 2019 r.

§ 2

Zamontować dwie sztuki latarni z fotowoltaiką na działce nr 19/15 w okolicy altany śmietnikowej i kiosku warzywniczego oraz wymienić w trzech ustawionych na parkingu latarniach źródła światła z rtęciowego na typu led.

§ 3

Środki finansowe na te cel w wysokości ok. 20 000,00zł. pochodzić będą funduszu remontowego nieruchomości 06EŁ

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 13:48, 22 października 2019

Kategorie: 2019