UCHWAŁA NR 16/07/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.07.2019 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 11EŁ (Tymiankowa 48, 50, 52) na rok 2019 r.

§ 2

Odstępuje się od zaplanowanego na 2019 rok docieplenia istniejących zadaszeń nad wiatrołapami wraz z malowaniem ich konstrukcji w budynkach przy ul. Tymiankowa 48 i 50.

§ 3

Powyższe roboty (izolacyjne i malarskie) zrealizowane zostaną w 2020 roku w trakcie planowanych prac polegających na wykonaniu nowych zadaszeń nad wszystkimi wejściami do wiatrołapów budynków przy ul. Tymiankowa 48, 50 i 52.

§ 4

Środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone w planie remontów na 2019 r. na docieplenie zadaszeń i roboty malarskie konstrukcji wiatrołapów pozostaną na koncie funduszu remontowego tej nieruchomości.

§ 5

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 08:12, 3 sierpnia 2019

Kategorie: 2019