UCHWAŁA NR 15/07/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.07.2019 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego wspólnego osiedlana rok 2019 r.

§ 2

Przeznacza się kwotę:
– 11 000,00 zł na wykonanie remontu schodów terenowych usytuowanych przy budynku Tatarakowa 16, od strony VI klatki schodowej.
– 13 000,00 zł na montaż 10 szt. ławek oraz 10 szt. koszty na śmiecie na terenie osiedla.
– 15 000,00 zł na utworzenie w obrębie altan śmietnikowych miejsc pod kontenery na śmiecie

§ 3

Środki finansowe na te cele pochodzić będą z funduszu remontowego wspólnego osiedla.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 08:10, 3 sierpnia 2019

Kategorie: 2019