UCHWAŁA NR 04/01/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.01.2019 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” nie wyraża zgody na umieszczenie przez firmę / nazwa firmy/ banera reklamowego na ścianie szczytowej budynku przy ul. Wiklinowej 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:20, 12 lutego 2019

Kategorie: 2019