UCHWAŁA NR 03/01/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.01.2019 r.

 


Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby”w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wykonać docieplenie ścian w szachcie zsypowym budynku przy ul. Wiklinowej 4 kl. IV od poziomu parteru do drugiego piętra.

§ 2

Środki finansowe na ten cel w wysokości ok. 5 000,00 zł. pochodzić będą z funduszu remontowego nieruchomości 05 EŁ.

§ 3

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:18, 12 lutego 2019

Kategorie: 2019