UCHWAŁA NR 42/11/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.11.2018 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Nie wyraża się zgody na zakup i montaż podjazdu dla wózków dziecięcych na parterze budynku przy ul. Wiklinowej 6 kl. III.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:10, 12 lutego 2019

Kategorie: 2018