UCHWAŁA NR 40/11/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 21.11.2018 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” wyraża zgodę na rozpoczęcie w roku 2018 realizacji zadań remontowych zatwierdzonych w planie remontów na 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 10:02, 13 lutego 2019

Kategorie: 2018