UCHWAŁA NR 39/11/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.11.2018 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 12EŁ (Bociania 1) na rok 2018 r.

§ 2

Z uwagi na konieczność dodatkowego sprawdzenia skuteczności wybranej metody uszczelniania wpustów rynnowych i dylatacji estakady górnego poziomu garaży, przesuwa się na 2019 rok kolejny etap w/w robót zaplanowanych do realizacji w 2018 r.

§ 3

Środki finansowe w wysokości ok. 25 000,00 zł. przeznaczone na ten cel pozostaną na koncie funduszu remontowego tej nieruchomości.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:07, 12 lutego 2019

Kategorie: 2018