UCHWAŁA NR 38/11/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.11.2018 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 05EŁ (Wiklinowa 4, 6) na rok 2018 r.

§ 2

Przesuwa się na 2019 rok wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opasek w wiatrołapach budynku przy ul. Wiklinowej 6.

§ 3

Środki finansowe w wysokości ok. 1 800,00 zł. przeznaczone na ten cel pozostaną na koncie funduszu remontowego tej nieruchomości

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 09:42, 13 lutego 2019

Kategorie: 2018