UCHWAŁA NR 34/10/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 24.10.2018 r.

 

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” wyraża zgodę na rozpoczęcie jeszcze w tym roku procedur związanych z realizacją zadań remontowych zatwierdzonych w planie remontów na 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 11:58, 30 października 2018

Kategorie: 2018