UCHWAŁA NR 27/09/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.09.2018 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 06EŁ (Tatarakowa 10, 12, 14, 16) na rok 2018 r.

§ 2

W związku z remontem ulicy Tatarakowej wykonywanym przez Urząd Miasta Lublin w ramach Budżetu obywatelskiego na 2018 r. należy wykonać remont części nawierzchni asfaltowej przy wjeździe na były parking społeczny przy ul. Tatarakowej (działka nr 19/15).

§ 3

Środki finansowe na ten cel w wysokości 4 000,00 zł pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

 

Data opublikowania: 18:17, 4 października 2018

Kategorie: 2018