UCHWAŁA NR 23/07/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 25.07.2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Domu Kultury Osiedla „Łęgi” na 2019 rok

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi’ działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan gospodarczo-finansowy Domu Kultury Osiedla „Łęgi” na 2019 rok /wg. załączników/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 18:11, 4 października 2018

Kategorie: 2018