UCHWAŁA NR 12/05/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 23.05.2018r.

 

w sprawie: zlecenia sprzątania klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego, w głosowaniu: za – jednogłośnie postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców o zmianę firmy sprzątającej klatkę schodową / nazwa firmy/ w budynku przy ul. Biedronki 11 kl. IV, w mieszkaniach od 31-40 należy zmienić kwotę składnika opłat eksploatacyjnych w pozycji „sprzątanie klatek schodowej” z 9,84zł. brutto na 8,92zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 09:44, 28 czerwca 2018

Kategorie: 2018