UCHWAŁA NR 10/05/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.05.2018 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 06EŁ /Tatarakowa 10,12,14,16/ na rok 2018.

§ 2

W związku z pisemną prośbą złożoną przez mieszkańców budynków przy ul. Tatarakowej 10 i 12 z dnia 07.05.2018r. dotyczącą pomalowania klatek schodowych w w/w budynkach, Rada postanowiła przychylić się do prośby mieszkańców.

§ 3

Środki finansowe na ten cel w wysokości 80 000,00zł. pochodzić będą z funduszu remontowego tej nieruchomości z pozycji „remont instalacji”. Środki w tej pozycji gromadzone były na wymianę instalacji gazowej. Z uwagi na brak zgody wszystkich właścicieli mieszkań posiadających odrębną własność lokali na wykonanie wymiany instalacji gazowej, środki te nie zostały wykorzystane.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 09:41, 28 czerwca 2018

Kategorie: 2018