UCHWAŁA NR 26/07/ 2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.07.2018 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Nie wyraża się zgodę na zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Wiklinowej 6 kl. III.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

 

Data opublikowania: 18:15, 4 października 2018

Kategorie: 2018