UCHWAŁA NR 26/10/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.10.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy wspólny Osiedla „Łęgi” na 2017 rok.

§ 2

Z uwagi, iż z prześwitu w budynku przy ul. Tymiankowej 1 korzystają nie tylko mieszkańcy tej nieruchomości, ale również mieszkańcy osiedla postanawia się przeznaczyć kwotę 11 000,00 zł. z funduszu remontowego wspólnego na pokrycie kosztów remontu schodów wejściowych do w/w prześwitu.

§ 3

Pozostały remont prześwitu należy wykonać z funduszu remontowego nieruchomości 08EŁ.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 13:08, 1 marca 2018

Kategorie: 2017