UCHWAŁA NR 24/09/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 27.09.2017r.

w sprawie: zlecenia sprzątania klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego, w głosowaniu: za – jednogłośnie postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku przy ulicy:

  • Bociania 8/kl. II, w mieszkaniach od 11-20
  • Biedronki 9/kl. IV, w mieszkaniach od 31-40
  • Kaczeńcowa 10/kl. II, w mieszkaniach od 11-20

zlecić sprzątanie klatki schodowej firmie zewnętrznej i wprowadzić stosowny czynnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N

/Henryk Banach/.

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 12:56, 6 października 2017

Kategorie: 2017