UCHWAŁA NR 22/09/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.09.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się plan rzeczowy wspólny Osiedla ,,Łęgi” na 2017 rok.

§ 2

Odstępuje się od dobudowy 2 miejsc postojowych leżących na szczycie budynku przy ul. Tatarakowej 2 (działka nr 19/17, nieruchomości 07EŁ) w związku z brakiem możliwości wykonania dojazdu do powyższych stanowisk.
Teren przewidziany pod powyższe zatoki należy utwardzić ze względu na niszczenie go przez parkujące pojazdy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N

/Henryk Banach/.

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 12:50, 6 października 2017

Kategorie: 2017