UCHWAŁA NR 17/07/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.07.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy wspólny osiedla ,,Łęgi” na 2017 rok.

§ 2

W ramach w/w funduszu należy wykonać remont nawierzchni asfaltowej parkingu znajdującego się na zakończeniu ul. Tymiankowej (działka nr 5/15) oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 (działka nr 5/12). Powyższy parking jak również chodnik usytuowane są na działkach będących własnością Gminy Lublin.

§ 3

Środki finansowe na ten cel w wysokości ok. 115 000,00 zł. należy pokryć z funduszu remontowego wspólnego osiedla

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:01, 7 sierpnia 2017

Kategorie: 2017