UCHWAŁA NR 14/07/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.07.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z realizacją remontu ul. Tymiankowej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wprowadza się korektę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 08EŁ (Tymiankowa 1, 3) oraz funduszu remontowego wspólnego osiedla na 2017 rok

§ 2

Korekta wynika z konieczności wykonania w trakcie prac remontowych ulicy, remontu części zatoki parkingowej leżącej w obrysie działki w/w nieruchomości.

§ 3

Na działce nieruchomości 08EŁ wykonać remont zatoki parkingowej na wysokości XI-XIII klatki schodowej budynku przy ul. Tymiankowej 1. Szacunkowy koszt remontu wyniesie ok. 10 200,00 zł.

§ 4

50% przewidzianych kosztów zostanie sfinansowana z funduszu remontowego nieruchomości 08EŁ

§ 5

50% przewidzianych kosztów zostanie pokryta z funduszu remontowego wspólnego osiedla.

§ 6

Stawki odpisów na fundusz remontowy nieruchomości 08EŁ i funduszu remontowego wspólnego pozostają bez zmian.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N
/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 08:50, 7 sierpnia 2017

Kategorie: 2017