UCHWAŁA NR 05/03/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.03.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z uzyskaniem 100% zgód od współwłaścicieli nieruchomości na wymianę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Tymiankowej 54 i 56 wprowadza się korektę planu rzeczowo-finansowego nieruchomość 10EŁ na 2017 rok.

§ 2

Wymianę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Tymiankowej 54 i 56 należy wykonać w 2017r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 20:04, 13 marca 2017

Kategorie: 2017