UCHWAŁA NR 04/03/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.03.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z prośbą Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie za pośrednictwem Rady Dzielnicy ,,Czuby” Północne dotyczącą zasadności wykonania progów zwalniających na ulicach Tatarakowej i Tymiankowej, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Łęgi” nie widzi konieczności ich wykonania.
Ruch na tych ulicach odbywa się w sposób spowolniony z uwagi na parkujące wzdłuż nich pojazdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 20:01, 13 marca 2017

Kategorie: 2017