UCHWAŁA NR 03/02/2017

 

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.02.2017 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Rozszerza się zakres rzeczowo-finansowy wspólny osiedla o roboty brukarskie.

§ 2

I. Wykonać remont nawierzchni:

  1. Dojść do lokali użytkowych przy budynkach:
    – Biedronki 11 lok. 1A (działka nr 22/7)
    – Biedronki 5 lok. 1A (działka nr 22/7)
  2. Dojścia do budynku Tatarakowa 28 (działka 19/10)

II. Utwardzić teren na wysokości trafostacji (działka nr 19/10)

§ 3

Środki finansowe na ten cel w wysokości ok. 11 000,00 brutto pochodzić będą z funduszu remontowego wspólnego w pozycji „Rezerwa na dalsze potrzeby remontowe”.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy wspólny pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

 

Data opublikowania: 08:50, 24 lutego 2017

Kategorie: 2017