UCHWAŁA NR 17/08/2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 03.08.2016 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z nieskutecznym zastosowanym w trakcie realizacji inwestycji rozwiązania odprowadzenia wody opadowej z górnego poziomu najazdu budynku przy ul. Bocianiej 1 i związanymi z tym trudnościami w znalezieniu odpowiedniej technologii szczelnego jej odprowadzenia, postanawia się zmienić plan rzeczowo-finansowy nieruchomości 12EŁ w pozycji ,,uszczelnienie wpustów rynnowych estakady”.

§ 2

W bieżącym roku próbnie wykonać uszczelnienie 5 wpustów rynnowych.

§ 3

Środki finansowe na ten cel w wysokości ok. 12 000,00 zł. zabezpieczone są na funduszu remontowym tej nieruchomości.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

 

Data opublikowania: 11:14, 14 listopada 2016

Kategorie: 2016