UCHWAŁA NR 14/07/2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 14.07.2016 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Dodatni wynik finansowy za 2015 r. wynikający z działalności Spółdzielni, pozostałej działalności operacyjno-finansowej osiedla w kwocie 48 968,56 zł zaksięgować na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z zał. nr 1.

§ 2

Dodatni wynik uzyskany z reklam w nieruchomościach:
– 05EŁ w kwocie 100,00 zł
– 07EŁ w kwocie 100,00 zł
– 12EŁ w kwocie 14 637,22 zł
– 13EŁ w kwocie 162,60 zł
– 14EŁ w kwocie 4 369,50 zł
zaksięgować na fundusz remontowy tych nieruchomości.

§ 3

Dodatni wynik z dzierżawy terenu w kwocie 6 153,82 zł. zaksięgować na wspólny fundusz remontowy osiedla .

§ 4

Kwotę 6 850,81 zł z ,,pożytków wspólnych osiedla” zaksięgować na działalność eksploatacyjną osiedla

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 11:10, 14 listopada 2016

Kategorie: 2016