UCHWAŁA NR 02/02/2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.02.2016 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu przed II klatką schodową oraz w wiatrołapie budynku przy ul. Kaczeńcowa 3.

§ 2

Koszt tej inwestycji obciąży nieruchomość 01EŁ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 19:24, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2016