UCHWAŁA NR 12/07/15

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 22.07.2015 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Dodatni wynik finansowy za 2014 r. wynikający z działalności Spółdzielni, pozostałej działalności operacyjno-finansowej osiedla kwocie 180 100,28 zł zaksięgować na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z zał. nr 1.

§ 2

Dodatni wynik uzyskany z reklam w nieruchomości 12 w kwocie 13 176,04 zł zaksięgować na fundusz remontowy tej nieruchomości.

§ 3

Dodatni wynik uzyskany z reklam w nieruchomości 14 w kwocie 2 160,00 zł zaksięgować na fundusz remontowy tej nieruchomości.

§ 3

Dodatni wynik z dzierżawy terenu w kwocie 5 942,25 zł zaksięgować na wspólny fundusz remontowy Osiedla.

§ 4

Kwotę 5 260,59 zł z ,,pożytków wspólnych osiedla” zaksięgować na fundusz społeczno-wychowawczy Domu Kultury.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 19:31, 23 kwietnia 2016

Kategorie: 2015