UCHWAŁA NR 15/08/2014

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 06.08.2014 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Dodatni wynik finansowy za 2013 r. wynikający z działalności Spółdzielni, pozostałej działalności operacyjno-finansowej osiedla oraz pożytków wspólnych o łącznej kwocie 129 301,20 zł. zaksięgować na:
– fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z zał. nr 1.
– fundusz społeczno-wychowawczy Domu Kultury w wysokości 14 917,68 zł.

§ 2

Dodatni wynik uzyskany z reklam w nieruchomości 12 w kwocie 8 790,00 zł. zaksięgować na fundusz remontowy tej nieruchomości.

§ 3

Dodatni wynik z dzierżawy terenu w kwocie 5 816,09 zł. zaksięgować na wspólny fundusz remontowy Osiedla.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:35, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2014