UCHWAŁA NR 14/06/2014

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2014 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zakup i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy ul. Wiklinowej 6 kl. I.

§ 2

Koszty w wysokości ok. 2,5 tys. zł należy pokryć z środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości 05EŁ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:34, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2014