UCHWAŁA NR 12/06/2014

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2014 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Podjąć starania w celu uzyskania zgody od Urzędu Miasta na budowę chodnika dla pieszych na wysokości garaży przy ul. Biedronki 2a, 2bc (działka 48/3-pas drogowy- zachodnia strona ul. Biedronki).

§ 2

Inwestycja sfinansowana zostanie z funduszu remontowego wspólnego Osiedla ,,Łęgi”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:33, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2014