Uchwała Nr 20/12/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.12.2013 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

z uwagi, iż wykonanie na koniec 2012 roku nowego profilowania zjazdu na dolny poziom garaży przy ul. Bocianiej 1 przyczyniło się do ograniczenia napływu wody z całej ulicy Bocianiej a tym sposobem zapobiegło zalewaniu dolnego poziomu garaży, odstępuje się od wykonania ,,opracowania rozwiązania odprowadzenia wody deszczowej z połaci dachowej nad lokalami i przyległymi garażami”.

§ 2

Środki finansowe przeznaczone na ten cel w planie remontów na 2013 r. pozostaną na funduszu remontowym tej nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba

Data opublikowania: 12:33, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2013