Uchwała Nr 19/12/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 18.12.2013 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” realizując wniosek mieszkańców, wyraża zgodę na wprowadzenie do czynszu pozycji – sprzątanie klatki schodowej w budynkach przy:

ul. Tatarakowa 6/kl. V, w mieszkaniach od 41-50
ul. Tatarakowa 14/kl. V, w mieszkaniach od 41-50
ul. Tymiankowa 1/kl. I, w mieszkaniach od 1-10
ul. Tymiankowa 1/kl. VI, w mieszkaniach od 51-60
ul. Tymiankowa 1/kl. VIII, w mieszkaniach od 71-79
ul. Tymiankowa 1/kl. X, w mieszkaniach od 90-99
ul. Tymiankowa 1/kl. XII, w mieszkaniach od 109-118
ul. Tymiankowa 1/kl. XIII, w mieszkaniach od 120-128
ul. Tymiankowa 48/kl. V, w mieszkaniach od 27-38
ul. Tymiankowa 52/kl. I, w mieszkaniach od 1-12
ul. Tymiankowa 56/kl. III, w mieszkaniach od 21-30
ul. Bocianiej 6/kl. I, w mieszkaniach od 1-8
ul. Bociania 10/kl. III, w mieszkaniach od 21-30
ul. Wiklinowa 6/kl. III, w mieszkaniach od 46-68
ul. Wiklinowa 6/kl. IV, w mieszkaniach od 69-90 i 90A, 90B
ul. Biedronki 3/kl. II, w mieszkaniach od 20-37 i 37A, 37B
ul. Kaczeńcowa 2/kl. II, w mieszkaniach od 16-29 i 29A, 29B

§ 2

Zakres sprzątania obejmuje:
– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzu 1 raz w tygodniu
– zabezpieczanie posadzek emulsją samopołyskową 1 raz na kwartał
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, balustrad schodowych, skrzynek pocztowych oraz
inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości

§ 3

Koszt sprzątania wnosić będzie 5,69 zł netto miesięcznie/lokal mieszkalny.

§ 4

Umowę z firmą /nazwa i adres firmy/ należy zawrzeć na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 12:33, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2013