Uchwała nr 15/07/13
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 03.07.2013 r.

 

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:


§ 1

Nie wyraża się zgody na przeniesienie w inne miejsce, placu zabaw usytuowanego przed budynkiem Tymiankowa 56.


§ 2

Postanawia się pozostawić w/w plac zabaw w dotychczasowym miejscu, zgodne z wnioskiem przyjętym przez mieszkańców budynków Tymiankowa 54, 56, 58, na zebraniu w dniu 01.07.2013 r.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 11:02, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2013