UCHWAŁA NR 06/05/13

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.05.2013 r.

Działając na podstawie §102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ”Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się zakres planu rzeczowo-finansowego nieruchomości: 02EŁ, 04EŁ, 09EŁ, 14EŁ

§ 2

Przesuwa się na 2014 rok realizację zadania ,,wymiany wiatrołapów” w nieruchomościach nr :
02EŁ – budynek Kaczeńcowa 6
04EŁ – budynki Biedronki 9, 11
09EŁ – budynki Bociania 6, 8, 10

§ 3

Przesuwa się realizację zadania ,,remont izolacji pionowej wraz z ułożeniem kostki brukowej na 1 powierzchni górnego najazdu” w nieruchomości 14EŁ (garaże Biedronki 2a) do czasu zgromadzenia środków finansowych na remont w/w izolacji – 10 boksów garażowych wraz z ułożeniem kostki na całej nawierzchni górnego najazdu.

§ 5

Stawka odpisu na fundusz remontowy ,,korygowanych” nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 10:53, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2013