Uchwała Nr 01/10/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 23.10.2013r.

w sprawie: wyboru stałych komisji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Lęgi’

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”w składzie określonym w załączniku Nr 1.

  2. Powołuje się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” w składzie określonym w załączniku Nr 2.

  3. Powołuje się Komisję Społeczno-Wychowawczą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” w składzie określonym w
    załączniku Nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 11:32, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2013