UCHWAŁA  NR 29 /11/12
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.11.2012r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomosci Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zawieszenie opłat za dzierżawę terenu przy ul. Tatarakowej, gdzie prowadzona jest przez Panią /Imię i Nazwisko/ zamieszkałą /adres zamieszkania/ działalność handlową – sprzedaż warzyw i owoców na okres od 01-31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R. O

/Henryk Banach/

Przewodniczaca R.O

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 20:09, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2012