UCHWAŁA NR 24/10/12
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.10.2012 r.

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Zaksięgować 80% dodatniego wyniku za rok 2011 z tytułu eksploatacji w części mieszkalnej poszczególnych nieruchomości na fundusz remontowy tych nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 20:05, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2012