UCHWAŁA NR 16/07/12
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 16.07.2012 r.


Działając na podstawie § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie, uchwala się co następuje:


§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zmianę umowy na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Tatarakowej 2, gdzie prowadzony będzie prywatny żłobek – opieka nad dziećmi w wieku od 5 m-ca do 3 lat.


§ 2

W umowie najmu należy zmienić okres wypowiedzenia z trzech na dwa miesiące.


§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 19:58, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2012