UCHWAŁA NR 08/06/12
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 20.06.2012 r.


Działając na podstawie § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie, uchwala się co następuje:


§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na zmianę umowy na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Tatarakowej 2 z przeznaczeniem na prywatny żłobek – opieka nad dziećmi w wieku od 5 m-ca do 3 lat.


§ 2

Wysokość czynszu za lokal naliczana będzie w wysokości 14zł./m2 netto za miesiąc.


§ 3

Umowa winna być zawarta od dnia podpisania na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 16:39, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2012