Uchwała nr 12/2024

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 18 marca 2024 r.

 

w sprawie: korekty planu gospodarczo-finansowego Osiedla „Błonie” na 2024 r.

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu ust. 1 pkt. 1,3  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz § 4 ust. 2 pkt. 1,3, 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania uchwala, co następuje:

§ 1

  1. w planie gospodarczo-finansowym na 2024 r. w Nieruchomości EB 03 wprowadza w pozycji fundusz remontowy nieruchomości opracowanie audytu i dokumentacji na ocieplenie budynku Hetmańska 12.

  2. powyższe sfinansować ze środków funduszu remontowego do wysokości 20.000 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości

Sekretarz RPN

Janina Samborska

Przewodnicząca RPN

Elżbieta Szabała

Data opublikowania: 13:58, 22 marca 2024

Kategorie: 2024