Uchwała NR 05/2024

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 29.01.2024 r.

w sprawie: Protokołu Komisji Rewizyjnej Osiedla „BŁONIE” dotyczący lokali użytkowych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na postawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz § 4 ust 2 pkt 1,3,11 i 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania uchwala co następuje:

§ 1

  1. Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Rewizyjnej RPN z dnia 29 stycznia 2024r. – akceptuje zawarte w nim wnioski – Protokół stanowi załącznik nr 1.
  2. Akceptuje treść pisma skierowanego do Zarządu Spółdzielni w sprawie lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomościach mieszkaniowych osiedla zał. nr.2.

 

§ 2

Uchwałę przekazuję do Zarządu celem realizacji.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości .

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Janina Samborska

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Elżbieta Szabała

Data opublikowania: 08:54, 22 lutego 2024

Kategorie: 2024