Uchwała NR 01/2024

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 29.01.2024 r.

w sprawie: zmiany w planie remontów nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2, 4, 6 na rok 2024 w Osiedlu BŁONIE.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 3 i 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w funduszu remontowym nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2,4,6 na rok 2024 w poz. remont klatki schodowej – tj. ułożenie gresu w zejściach do piwnic w budynkach Kawaleryjska 2, 4, 6 (21 klatek schodowych) na kwotę 16 000,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Janina Samborska

Przewodniczący
RPN osiedla „Błonie”
……………………………..
Elżbieta Szabała

Data opublikowania: 08:52, 22 lutego 2024

Kategorie: 2024